Steun ons als donateur!
Vrijwilligers van de Stoomtrein Goes-Borsele onderhouden en restaureren historisch spoorwegmaterieel. Momenteel wordt er zelfs gebouwd aan twee replica`s van de NS-motorwagens die oorspronkelijk (1927) op de SGB-spoorlijn reden.

Ondanks het vele vrijwilligerswerk is restauratie en replicabouw een kostbare zaak. U kunt dit werk structureel steunen door donateur te worden. Uw jaarlijkse donatie komt dan ten goede aan het materieelfonds.

Als donateur ontvangt u twee maal per jaar ons full colour magazine "De Stoomtrein", met nieuws en foto`s over onze activiteiten. Afhankelijk van het type donateurschap ontvangt u bovendien jaarlijks een tweepersoons vrijkaart en een uitnodiging voor een exclusieve activiteit.

De SGB is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan ANBI`s zijn aftrekbaar van de belasting.

U kunt heel eenvoudig donateur worden via de pagina Donateur worden in onze webshop. Hier leest u ook meer informatie over de verschillende soorten donateurschappen.

Natuurlijk kunt u zich ook als donateur melden via de telefoon (0113-270705) of e-mail (info@destoomtrein.nl)

Wilt u liever een eenmalige gift doen? Kijk dan op de pagina Eenmalige giften van de webshop.

Hartelijk dank voor uw steun!


ANBI-gegevens
De stichting Stoomtrein Goes-Borsele is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI: Een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status betekent dat de SGB geen belasting hoeft af te dragen over schenkingen en erfenissen.

Voor u als donateur betekent onze ANBI-status dat u uw giften kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zo wordt het extra aantrekkelijk om een financieel steentje bij te dragen aan ons museum!

De ANBI-status vereist de publicatie van een aantal kerngegevens, welke u hieronder vindt:

Naam van de instelling

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

RSIN 4924861

Post- of bezoekadres van de instelling

Postadres: Postbus 250, 4460 AR Goes

Bezoekadres: Albert Plesmanweg 23, Goes

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Uit statuten: De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een museaal spoorwegbedrijf, bij voorkeur met stoomtractie in de Zak van Zuid-Beveland, oorspronkelijk op de lijn Goes-Hoedekenskerke-Borssele, en voorts het verrichten van alle daarmede, naar het oordeel van het bestuur, verband houdende werkzaamheden.

Uit beleidsplan 2014-2020: Het, in hoofdzaak met vrijwilligers, een zo breed mogelijk publiek de spoorwegen van de jaren `30 van de vorige eeuw in Nederland laten ontdekken en beleven met behulp van een op elkaar afgestemde museale collectie en omgeving. Op de locatie Goes ligt de nadruk op de hoofdspoorwegen en ondersteunende museale voorzieningen. Op de locatie Hoedekenskerke worden de attractieve voorzieningen voorzien.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Samenvatting Beleidsplan 2014-2020, klik hier (pdf)

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de SGB kent de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris, lid

Namen van de bestuurders

N.X.C. Bax, voorzitter
P.P. van der Wilt, secretaris
H.C. van der Steenhoven, penningmeester
M. Akerboom, lid
M.H. de Bart, lid
J.P. Geysen, lid
P.G. Steketee, lid

Beloningsbeleid

Bestuurders van de SGB ontvangen voor hun activiteiten geen onkostenvergoeding, beloning of vacatiegeld.

Financiƫle verantwoording

Samenvatting jaarrekening 2015, klik hier (pdf)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2015 en 2016

Op de museumspoorlijn van de SGB wordt gereden met stoomtreinen en motorwagens. In de zomermaanden wordt vrijwel dagelijks gereden, in de overige maanden van het voor- en naseizoen vooral op zon- en feestdagen. In 2015 is het aantal rijdagen in de zomervakantieperiode beperkt doordat alleen op de drukste dagen (van zondag tot en met donderdag) wordt gereden. Daarentegen is meer de nadruk gelegd op de themadagen: de Legodag, Sporen naar het Verleden, Kleinkunst op stoom, Stoompluimen in de Pluimweide, Dieselweekeinde, Kinder-doe-dagen en Halloweenritten.

In de werkplaats is onder andere gewerkt aan de bouw van twee motorwagens van het type omC. Dit project wordt in 2017 afgerond. Op het museumterrein in Goes wordt gewerkt aan een permanente presentatie over goederenvervoer per spoor.

De museale collectie spoorwegmaterieel werd in 2015 uitgebreid met een bij De Schelde in Vlissingen gebouwde stoomkraan. In 2016 werd de collectie uitgebreid met een diesellocomotief van de NS serie 2400. Stoomlocomotief 5 (Oranje Nassau 14) werd verkocht en overgebracht naar het mijnmuseum te Heerlen.

In 2016 is gestart met een groot project dat mede mogelijk is gemaakt door de provincie Zeeland. In de eerste fase van de restauratie van de spoorlijn Goes - Hoedekenskerke is een deel van de spoorlijn tussen Kwadendamme en Hoedekenskerke aangepakt