Projecten

De Stoomtrein Goes-Borsele voert tal van grote projecten die zich richten op het behoud en restauratie van historisch erfgoed en op het verbeteren en uitbreiden van het toeristisch-museale product.

De drijvende kracht achter de projecten zijn de vrijwillige medewerkers en bestuursleden van de SGB. Veel werk wordt in eigen beheer uitgevoerd. Toch zijn grote projecten veelal ook zeer kostbaar, door de aanschaf van de benodigde materialen en het noodzakelijke uitbesteden van omvangrijke of specialistische werkzaamheden. Cultuurfondsen en overheden onderkennen het belang van de activiteiten van de SGB en dragen financieel bij aan deze projecten.

Restauratie van locomotieven, rijtuigen en goederenwagens wordt bovendien ook ondersteund door het Donateursfonds. Ook u kunt deze projecten helpen door donateur te worden. Zie de pagina "Donateurs" in het menu.

Achtergronden en nieuws over deze projecten kunt u lezen op de aparte pagina die voor elk project is aangemaakt. Maak daarvoor uw keuze in het menu.