ANBI

ANBI

De stichting Stoomtrein Goes-Borsele is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI: Een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status betekent dat de SGB geen belasting hoeft af te dragen over schenkingen en erfenissen.

Voor donateurs betekent onze ANBI-status dat giften kunnen worden afgetrokken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zo wordt het extra aantrekkelijk om een financieel steentje bij te dragen aan ons museum!

De ANBI-status vereist de publicatie van een aantal kerngegevens, die je hieronder vindt:

Naam van de instelling

Stichting Stoomtrein Goes-Borsele

Het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

RSIN 4924861

Post- en bezoekadres van de instelling

Albert Plesmanweg 23, Goes

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI

Uit statuten: De stichting heeft ten doel: het exploiteren van een museaal spoorwegbedrijf, bij voorkeur met stoomtractie in de Zak van Zuid-Beveland, oorspronkelijk op de lijn Goes-Hoedekenskerke-Borssele, en voorts het verrichten van alle daarmede, naar het oordeel van het bestuur, verband houdende werkzaamheden.

Uit beleidsplan 2014-2020: Het, in hoofdzaak met vrijwilligers, een zo breed mogelijk publiek de spoorwegen van de jaren `30 van de vorige eeuw in Nederland laten ontdekken en beleven met behulp van een op elkaar afgestemde museale collectie en omgeving. Op de locatie Goes ligt de nadruk op de hoofdspoorwegen en ondersteunende museale voorzieningen. Op de locatie Hoedekenskerke worden de attractieve voorzieningen voorzien.

Beleidsplan

Beleidsplan 2023-2028, klik hier (pdf) 

Functie van de bestuurders

Het bestuur van de SGB kent de volgende functies: voorzitter, penningmeester, secretaris, lid

Namen van de bestuurders

N.X.C. Bax, voorzitter

P.P. van der Wilt, secretaris

G. van Willigen, penningmeester

M.H. de Bart, lid (lid tot en met 2026)

J.P. Geysen, lid (lid tot en met 2025)

Beloningsbeleid

Bestuurders van de SGB ontvangen voor hun activiteiten geen onkostenvergoeding, beloning of vacatiegeld.

Financiële verantwoording

Samenvatting jaarrekening 2022, klik hier (pdf) 

Samenvatting jaarrekening 2023, klik hier (pdf)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2023

Voor het jaarverslag 2023, klik hier (pdf)