Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden, bezoek- en reisregels. Versie 19 september  2021

Stoomtrein Goes-Borsele,  ‘Het rijdende museum’, biedt u graag een onbezorgde dagtrip op onze terreinen en in onze treinen. Wij werken vrijwel uitsluitend met vrijwilligers.  Zij beleven veel plezier  aan hun hobby en dat stralen ze ook uit. Ze staan met raad en daad voor u klaar en vertellen u graag meer over ons museum. Dit draagt bij aan de leuke sfeer en een ontspannen treinreis.

Voor een soepel verloop van uw boeking en voor uw en onze veiligheid tijdens uw verblijf gelden er natuurlijk wel regels. Onderstaand vindt u alle regels die op dit moment van toepassing zijn op uw bezoek.

Onze vrijwilligers zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de regels. Wij verzoeken u daarom deze regels te respecteren, zodat uw uitstapje voor iedereen een fijne dag wordt.

‘SGB’ in onderstaande teksten staat voor Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, Stichting Stoomtrein Goes-Borsele Infrabeheer en SGB Exploitatie B.V. Die drie instellingen beheren samen ons museum.

Algemene voorwaarden

Tickets

Een ticket is een toegangsbewijs voor treinen en/of terreinen, op de aangegeven datum en binnen het aangegeven tijdslot.

Tickets die alleen terreintoegang geven, zijn niet geldig voor treinreizen.

Indien treintickets voorzien zijn van een coupénummer, zitplaatsnummers of klasse-aanduidingen is het ticket alleen op de aangeduide plaats(en)  geldig. Indien tickets niet zijn voorzien van zulke aanduidingen, dan is er geen specifieke plaats aangewezen.

Tickets kunnen op meerdere momenten worden gecontroleerd, zoals door suppoosten bij de ingang van terreinen, of door conducteurs in de treinen en op de perrons. U dient uw tickets daarom gedurende uw hele bezoek op verzoek te kunnen tonen.

E-tickets mogen worden getoond als print, of digitaal op een scherm, bijvoorbeeld op een smartphone. De houder van het ticket is zelf verantwoordelijk voor de goede leesbaarheid van het e‑ticket.

Fysieke tickets, zoals gekocht aan het loket of bij een conducteur, moeten altijd als origineel worden getoond. Kopieën en afbeeldingen van fysieke tickets op een scherm zijn niet geldig. 

Gekochte tickets  worden niet teruggenomen of geruild en betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Bezoek- en reisregels

Algemeen:

Aanwijzingen die onze medewerkers geven op het gebied van orde, rust en veiligheid moeten worden opgevolgd. Hetzelfde geldt voor aanwijzingen die middels bebording worden meegedeeld.

Veroorzaak geen overlast voor uw medebezoekers en medereizigers.

Fotografie en filmen voor privégebruik, vanaf voor publiek toegankelijke plaatsen, is toegestaan. Alle andere fotografie en filmopnamen zijn alleen toegestaan na toestemming van de SGB.

Het betreden van de terreinen en de treinen van de SGB is geheel op eigen risico. De SGB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade geleden als gevolg van het gebruik van haar voorzieningen, terreinen en treinen.

Parkeerterreinen zijn gemeentelijk eigendom en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de SGB.

SGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendommen of voor vervuiling van uw kleding, bijvoorbeeld door het aanraken van gesmeerde onderdelen van de  treinen of door roetuitstoot van de locomotieven.

In de treinen:

Buggy’s, andere kinderwagens, rollators en fietsen worden uitsluitend vervoerd in de bagagewagen.

Het is niet toegestaan te lopen of te staan op de zitplaatsen of de voeten erop te leggen.

U mag niet roken in de treinen, ook niet in afdelingen die om historische redenen nog asbakken of ‘Roken’-bordjes bezitten.

Stap niet meer in of uit als de conducteurs de buitendeuren hebben gesloten voor vertrek.

Open de buitendeuren pas als een trein volledig tot stilstand is gekomen op een station.

De buitendeuren zijn onderweg niet vergrendeld. Houd uw kinderen in de gaten en laat hen niet alleen op de balkons.

De verbindingen tussen rijtuigen zijn uitsluitend bedoeld om direct doorheen te lopen. Blijf er niet staan en laat kinderen er niet spelen.

Houd de trein schoon en deponeer uw afval in de afvalbakken op de balkons. Gebruik de asbakken niet.

Het is niet toegestaan om de treintoiletten te gebruiken als de trein stil staat.

Gebruik de treintoiletten alleen indien noodzakelijk. Maak in plaats daarvan zoveel mogelijk gebruik van de toiletten bij de stations. 

Op de terreinen en de gehele spoorlijn:

U mag alleen op de perrons, wegen en publiekspaden lopen, dus niet over en tussen de sporen, bermen en spoortaluds.

Oversteken van sporen mag wel op overwegen. Maak die overwegen zo snel mogelijk weer vrij en geef altijd voorrang aan treinen.

Fietsen op de perrons is niet toegestaan.

Het materieel en andere objecten mogen niet worden beklommen.

In de werkplaats mag alleen de aangegeven en afgebakende publieksroute worden gevolgd.