Voorwaarden

Voorwaarden

Algemene voorwaarden, bezoek- en reisregels. Versie 19 juni 2020

Stoomtrein Goes-Borsele,  ‘Het rijdende museum’, biedt u graag een onbezorgde dagtrip op onze terreinen en in onze treinen. Wij werken vrijwel uitsluitend met vrijwilligers.  Zij beleven veel plezier  aan hun hobby en dat stralen ze ook uit. Ze staan met raad en daad voor u klaar en vertellen u graag meer over ons museum. Dit draagt bij aan de leuke sfeer en een ontspannen treinreis.

Voor een soepel verloop van uw boeking en voor uw en onze veiligheid tijdens uw verblijf gelden er natuurlijk wel regels. In de huidige periode van Covid-19 (‘Corona’) zijn dat er nog wat meer dan gewoonlijk. Onderstaand vindt u alle regels die op dit moment van toepassing zijn voor uw bezoek.

Onze vrijwilligers zijn samen verantwoordelijk voor de handhaving van de regels. Wij verzoeken u daarom deze regels te respecteren, zodat uw uitstapje voor iedereen een fijne dag wordt.

‘SGB’ in onderstaande teksten staat voor Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, Stichting Stoomtrein Goes-Borsele Infrabeheer en SGB Exploitatie B.V. Die drie instellingen beheren samen ons museum.

Algemene voorwaarden

Tickets

Een ticket is een toegangsbewijs voor treinen en/of terreinen, op de aangegeven datum en binnen het aangegeven tijdslot.

Tickets die alleen terreintoegang geven, zijn niet geldig  voor treinreizen.

Indien treintickets voorzien zijn van een coupénummer, zitplaatsnummers of klasse-aanduidingen is het ticket alleen op de aangeduide plaats(en)  geldig. Indien tickets niet zijn voorzien van zulke aanduidingen, dan is er geen specifieke plaats aangewezen.

Tickets kunnen op meerdere momenten worden gecontroleerd, zoals door suppoosten bij de ingang van terreinen, of door conducteurs in de treinen en op de perrons. U dient uw tickets daarom gedurende uw hele bezoek op verzoek te kunnen tonen.

E-tickets mogen worden getoond als print, of digitaal op een scherm, bijvoorbeeld op een smartphone. De houder van het ticket is zelf verantwoordelijk voor de goede leesbaarheid van het e‑ticket.

Fysieke tickets, zoals gekocht aan het loket of bij een conducteur, moeten altijd als origineel worden getoond. Kopieën en afbeeldingen van fysieke tickets op een scherm zijn niet geldig. 

Gekochte tickets  worden niet teruggenomen of geruild en betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Bezoek- en reisregels

Algemeen:

Aanwijzingen die onze medewerkers geven op het gebied van orde, rust en veiligheid moeten worden opgevolgd. Hetzelfde geldt voor aanwijzingen die middels bebording worden meegedeeld.

Veroorzaak geen overlast voor uw medebezoekers en medereizigers.

Fotografie en filmen voor privégebruik, vanaf voor publiek toegankelijke plaatsen, is toegestaan. Alle andere fotografie en filmopnamen zijn alleen toegestaan na toestemming van de SGB.

Het betreden van de terreinen en de treinen van de SGB is geheel op eigen risico. De SGB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot eventuele schade geleden als gevolg van het gebruik van haar voorzieningen, terreinen en treinen.

Parkeerterreinen zijn gemeentelijk eigendom en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de SGB.

SGB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van uw persoonlijke eigendommen of voor vervuiling van uw kleding, bijvoorbeeld door het aanraken van gesmeerde onderdelen van de  treinen of door roetuitstoot van de locomotieven.

In de treinen:

Buggy’s, andere kinderwagens en rollators worden uitsluitend vervoerd in de bagagewagen.

Het vervoer van fietsen is tot nader bericht niet mogelijk.

Het vervoer van rolstoelen is tot nader bericht niet mogelijk.

Het is niet toegestaan te lopen of te staan op de zitplaatsen of de voeten erop te leggen.

U mag niet roken in de treinen, ook niet in afdelingen die om historische redenen nog asbakken of ‘Roken’-bordjes bezitten.

Stap niet meer in of uit als de conducteurs de buitendeuren hebben gesloten voor vertrek.

Open de buitendeuren pas als een trein volledig tot stilstand is gekomen op een station.

De buitendeuren zijn onderweg niet vergrendeld. Houd uw kinderen in de gaten en laat hen niet alleen op de balkons.

De verbindingen tussen rijtuigen zijn uitsluitend bedoeld om direct doorheen te lopen. Blijf er niet staan en laat kinderen er niet spelen.

Houd de trein schoon en deponeer uw afval in de afvalbakken op de balkons. Gebruik de asbakken niet.

Het is niet toegestaan om de treintoiletten te gebruiken als de trein stil staat.

Gebruik de treintoiletten alleen indien noodzakelijk. Maak in plaats daarvan zoveel mogelijk gebruik van de toiletten bij de stations. 

Op de terreinen en de gehele spoorlijn:

U mag alleen op de perrons, wegen en publiekspaden lopen, dus niet over en tussen de sporen, bermen en spoortaluds.

Oversteken van sporen mag wel op overwegen. Maak die overwegen zo snel mogelijk weer vrij en geef altijd voorrang aan treinen.

Fietsen op de perrons is niet toegestaan.

Het materieel en andere objecten mogen niet worden beklommen.

In de werkplaats mag alleen de aangegeven en afgebakende publieksroute worden gevolgd.

Specifieke regels in verband met Covid-19 (‘Corona’)

Tot nader bericht gelden in verband met Covid-19 nog de volgende regels:

Een bezoek aan de SGB is alleen mogelijk indien u geen gezondheidsklachten heeft. U bent welkom als u en uw huisgenoten 24 uur klachtenvrij zijn. Bij uw boeking en bij aankomst vragen wij daarom of u gezondheidsklachten heeft.

Was uw handen regelmatig en neem algemene hygiëneregels in acht. Zeep en desinfecterende gels zijn beschikbaar op diverse plaatsen in ons museum.

De toegang tot het SGB-terrein in Goes (en daarmee het perron Goes) is alleen mogelijk via de hoofdingang aan de Albert Plesmanweg. De ingangen aan de Van Doornestraat zijn gesloten. Voor bezoekers die per openbaar vervoer komen, betekent dit een langere looproute. Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer.

Een bezoek, zowel een terreinbezoek als een treinreis, is alleen mogelijk indien u vooraf reserveert. Dit reserveren is uitsluitend mogelijk middels het online kopen van een ticket. Voor een treinreis boekt u geen tickets per persoon, maar een ticket voor een eigen privécoupé.

Indien u te laat arriveert en daardoor uw trein mist, is de SGB niet aansprakelijk voor het regelen van vervangend vervoer. Alleen indien er nog een latere trein komt en deze nog vrije coupés heeft, kan de SGB vervoer aanbieden. Zij is daartoe niet verplicht.

Houd altijd 1,5 meter afstand van onze medewerkers en van alle andere personen die niet bij uw gezelschap horen.

In gebouwen mogen niet meer gezelschappen tegelijkertijd  binnen zijn dan de ter plaatse aangegeven maximumcapaciteit.

In de trein mag u alleen met personen uit uw eigen gezelschap in een coupé zitten.

Met een gezelschap wordt in dit verband bedoeld:  mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.

Op onze terreinen en perrons kunnen verplichte looprichtingen of aparte loop- en wachtzones zijn aangegeven. U dient zich aan deze richtingen en zones te houden.

Perrons kunnen beperkt toegankelijk zijn, bijvoorbeeld alleen voor reizigers die naar de trein gaan of daar vandaan komen. De mondelinge of op borden aangegeven aanwijzingen hiervoor moeten worden opgevolgd.

Het instappen in de trein is alleen toegestaan via de deur die zich het dichtst bij uw geboekte coupé bevindt. Conducteurs kunnen aanwijzingen geven voor de volgorde van instappen.

Na het instappen sluit u de schuifdeuren en eventuele binnenramen  van uw coupé en u houdt deze tijdens de rit gesloten.

Voor coupés die alleen bereikt kunnen worden via een andere coupé geldt dat reizigers in de achtergelegen coupé als eerste mogen instappen, zodat zij niet door een bezette coupé hoeven te lopen.

Tijdens de treinrit blijft u in uw eigen coupé. Het is niet toegestaan om door de trein te lopen.

Het is wel toegestaan om, indien noodzakelijk, naar een treintoilet te lopen, maar alleen indien u een toilet kunt bereiken zonder door een andere coupé te hoeven  lopen. Na uw toiletbezoek keert u meteen terug naar uw coupé.

De volgorde van uitstappen wordt aangegeven door het treinpersoneel. U stapt altijd uit via de dichtstbijzijnde buitendeur en u loopt niet door een coupé die nog bezet is.

Na het uitstappen verlaat u zo snel mogelijk het perron.

In de horeca is reserveren verplicht (behalve op het terras). Voor treinreizigers reserveren wij automatisch in horeca ‘De Buffer’ in Hoedekenskerke. Het is niet verplicht van deze reservering gebruik te maken. Voor Uitspanning De Goederenloods in Goes moet apart bij deze onderneming worden gereserveerd.