Donateurs & Giften

Donateurs & Giften

Een museumspoorwegbedrijf zoals Stoomtrein Goes-Borsele kan alleen in stand worden gehouden door de belangeloze inzet van tal van vrijwilligers én natuurlijk door voldoende inkomsten om alle kosten te kunnen dekken. Gelukkig dekken wij veel van onze kosten door de inkomsten uit kaartverkoop, treinverhuur en de exploitatie van restaurant ‘de Buffer’ in Hoedekenskerke.

Bijdragen van overheden, fondsen en bedrijven helpen ons ook verder: veel van deze bijdragen zijn specifiek bedoeld voor projecten die ons museum verder helpen uitbouwen en verbeteren.

Iedereen die ons museum een warm hart toedraagt, kan met een financiële bijdrage ook een steentje bijdragen. Je kunt ons bijvoorbeeld structureel steunen door donateur te worden, maar je kunt ook een eenmalige gift schenken.

De SGB is door de Belastingdienst aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan ANBI`s zijn aftrekbaar van de belasting. Kijk op de pagina ANBI voor onze ANBI-gegevens.

Wil je ons steunen met een eenmalige gift voor het restauratieproject C12? Kijk dan even op de pagina van dit project. Daar vind je knoppen om makkelijk te een bijdrage te geven.

Maak je liever rechtstreeks een algemene gift over? Ook dat is mogelijk. Giften kunnen worden overgemaakt naar NL80 ABNA 0460 0250 15 t.n.v. Stichting Stoomtrein Goes-Borsele, onder vermelding van ‘gift’.

Hartelijk dank voor je steun!

Vrijwilligers van de Stoomtrein Goes-Borsele onderhouden en restaureren historisch spoorwegmaterieel en bouwen zelfs complete replica’s. Ondanks het vele vrijwilligerswerk is restauratie en replicabouw een kostbare zaak. Je kunt dit werk structureel steunen door donateur te worden. Je jaarlijkse donatie komt dan ten goede aan het materieelfonds.

Er is keuze uit verschillende donateurschappen:

Basisdonateur                 

Bijdrage vanaf € 25,-/jaar. Je ontvangt de jaarfolder + 2x per jaar ons full colour magazine “De Stoomtrein”

Standaarddonateur

Bijdrage vanaf € 50,-/jaar. Je ontvangt het bovenstaande, + een tweepersoons vrijkaart 1e/2e klasse. Deze is geldig op één rijdag naar keuze in het lopende jaar. 

Topdonateur

Bijdrage vanaf € 75,-/jaar. Je ontvangt al het bovenstaande, + jaarlijks een uitnodiging voor een exclusieve activiteit

Interesse in het donateurschap? 

Bel 0113-270705 of e-mail naar info@destoomtrein.nl om je aan te melden.

Hartelijk dank voor je aanmelding als donateur!